Tất cả sản phẩm MISA
Tags Dịch vụ khách hàng

Dịch vụ khách hàng là gì? Lợi ích với doanh nghiệp

Nhắc đến dịch vụ khách hàng là nói đến nhiều khía cạnh khác nhau. Khái niệm này bao gồm tất cả những dịch vụ...
bài học kinh doanh rút ra từ dịch vụ khách hàng tồi tệ

3 bài học kinh doanh từ trải nghiệm tồi tệ ở...

Đây là bài viết của Alex Gold, Giám đốc Marketing của công ty Myia Health, được đăng tải trên Entrepreneur ngày 19/06/2019. “Tôi còn nhớ...

Bài viết nổi bật

Liên hệ mua hàng
090 488 5833