Báo giá sản phẩm
 • Starter
  400.000
  VNĐ/Tháng
  10 Landing Page xuất bản
  2.000 liên hệ lưu trữ
  2.000 email gửi tự động
  10 kịch bản tự động
  40 trường thông tin
 • Standard
  2.000.000
  VNĐ/Tháng
  50 Landing Page xuất bản
  10.000 liên hệ lưu trữ
  50.000 email gửi tự động
  100 kịch bản tự động
  200 trường thông tin
 • Professional
  4.000.000
  VNĐ/Tháng
  100 Landing Page xuất bản
  25.000 liên hệ lưu trữ
  200.000 email gửi tự động
  300 kịch bản tự động
  400 trường thông tin
 • Enterprise
  8.000.000
  VNĐ/Tháng
  200 Landing Page xuất bản
  60.000 liên hệ lưu trữ
  480.000 email gửi tự động
  600 kịch bản tự động
  700 trường thông tin
 • Ultimate
  30.000.000
  VNĐ/Tháng
  Không giới hạn Landing Page xuất bản
  150.000 liên hệ lưu trữ
  1.500.000 email gửi tự động
  1.000 kịch bản tự động
  1.000 trường thông tin
Lưu ý
Phần mềm và dịch vụ của MISA không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT nên Quý khách không phải trả thêm thuế GTGT
Báo giá có hiệu lực từ ngày 15/04/2020
Câu hỏi thường gặp khi mua hàng
Mua mới/Gia hạn
Mua thêm dung lượng
Mua thêm chi nhánh/Nghiệp vụ
MUA MỚI/GIA HẠN
Quý khách có thể vào website AMIS.VN, hoặc đăng nhập vào phần mềm AMIS.VN, vào phần Quản lý tài nguyên để mua. Xem hướng dẫn tại đây
Khi mua hàng thì Quý khách chọn gói dịch vụ Business và chọn thêm gói dịch vụ: Dung lượng thuê bao từ GB thứ 4 trở đi và nhập số lượng dung lượng muốn mua thêm.
Quý khách muốn mua dung lượng sử dụng là 5 GB thì Quý khách chọn mua gói dịch vụ Business và chọn thêm gói dịch vụ: Dung lượng thuê bao từ GB thứ 4 trở đi, nhập số dung lượng muốn mua thêm là 2 GB.
Khi hết dung lượng nhưng thời gian sử dụng Nghiệp vụ vẫn còn, Quý khách có thể thực hiện việc xóa, sửa dữ liệu nhưng không được nhập thêm dữ liệu vào phần mềm. Trường hợp Quý khách xóa bớt dữ liệu đã nhập thì mới có thể nhập thêm được dữ liệu bằng đúng số dung lượng đã xóa.
Khi hết hạn sử dụng Nghiệp vụ, Quý khách sẽ không thể đăng nhập được vào Nghiệp vụ đó nữa, Quý khách cần làm thủ tục gia hạn sử dụng Nghiệp vụ để tiếp tục sử dụng.
Khi thuê bao quá hạn 60 ngày, nếu Quý khách chưa làm thủ tục đăng ký và thanh toán tiền gia hạn thuê bao thì MISA sẽ làm thủ tục cắt thuê bao. Khách hàng sẽ không sử dụng được dịch vụ phần mềm AMIS.VN nữa sau khi MISA đã cắt thuê bao.
Quý khách đã thanh toán tiền mua phần mềm AMIS.VN và MISA đã cấp phát tài nguyên cho Quý khách rồi thì Quý khách không được trả lại phần mềm đã mua.
MUA THÊM DUNG LƯỢNG
Khi hết dung lượng, Quý khách có thể mua thêm dung lượng cho số tháng sử dụng còn lại:
Để mua thêm dung lượng cho số tháng sử dụng còn lại, Quý khách vui lòng đăng nhập vào phần mềm AMIS.VN, vào phần Quản lý tài nguyên chọn gói dịch vụ Mua thêm dung lượng tháng và nhập số dung lượng muốn mua thêm. Xem hướng dẫn tại đây
Nếu khách hàng mua gói thuê bao với dung lượng là 1GB/1 năm có nghĩa là khách hàng được phép sử dụng tối đa 1GB trong khoảng thời gian 1 năm (ví dụ từ ngày 01/11/2017 đến ngày 31/10/2018). MISA sẽ cấp không gian tương đương 1Gb dữ liệu trên máy chủ của MISA, chỉ có khách hàng mới được sử dụng “khoảng không gian” này, có nghĩa là dù KH có dùng hay không dùng thì MISA vẫn cấp sẵn cho khách hàng là như vậy. MISA không quan tâm đến việc khách hàng sử dụng hết bao nhiêu dung lượng, miễn là không vượt quá dung lượng của gói thuê bao 1GB. Hết thời hạn thuê bao (31/10/2018), khách hàng sẽ không được sử dụng dịch vụ nữa. Nếu muốn sử dụng tiếp dịch vụ, khách hàng sẽ phải mua gói thuê bao mới tùy theo nhu cầu sử dụng của khách hàng.
Cũng giống như trường hợp đi thuê nhà với diện tích 100m2/năm, tức là diện tích tối đa được sử dụng trong năm là 100m2. Nếu người đi thuê nhà chỉ dùng 80m2, còn 20m2 bỏ trống thì người chủ cũng không quan tâm đến việc người đi thuê bỏ trống 20m2. Hết hạn thuê nhà, người thuê nhà muốn thuê tiếp thì phải đóng tiền gia hạn thuê nhà cho năm tiếp theo.
MUA THÊM NGHIỆP VỤ/CHI NHÁNH
Để mua thêm Nghiệp vụ/Chi nhánh, Quý khách vui lòng đăng nhập vào phần mềm AMIS.VN, vào phần Quản lý tài nguyên để mua thêm Nghiệp vụ/Chi nhánh. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây
Hiện tại Quý khách đang sử dụng nghiệp vụ Kế toán, để mua thêm nghiệp vụ khác (Bán hàng, Nhân sự, Quản trị chung) Quý khách vui lòng đăng nhập vào phần mềm AMIS.VN, vào phần Quản lý tài nguyên để mua thêm Nghiệp vụ muốn mua. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây
Đối với trường hợp của Quý khách thì khi Quý khách mua thêm chi nhánh để sử dụng, nếu chi nhánh đó cũng sử dụng các nghiệp vụ mà Quý khách đã mua thì Quý khách không cần phải trả thêm tiền mua thêm nghiệp vụ.
Đối với trường hợp của Quý khách, khi Quý khách mua thêm 1 chi nhánh và không mua thêm các gói dịch vụ khác thì Quý khách chỉ cần trả tiền kích hoạt 1 chi nhánh để sử dụng.
Số tiền Quý khách phải trả = 5.000.000 * 1 = 5.000.000 VNĐ