Bán hàng chưa bao giờ dễ đến thế

Bán hàng chưa bao giờ dễ đến thế
Bán hàng chưa bao giờ dễ đến thế
Lãnh đạo – quản lý doanh nghiệp dễ dàng
Lãnh đạo - quản lý doanh nghiệp dễ dàng
 • Dễ dàng xây dựng quy trình bán hàng và tự động hoá trong quy trình bán hàng của NVKD
 • Quản lý tình hình kinh doanh tức thời với các báo cáo tình hình thực hiện doanh số chi tiết
 • Nắm rõ tình hình năng lực nhân viên với phễu bán hàng của mỗi cá nhân
 • Quản lý danh sách khách hàng an toàn giúp doanh nghiệp tránh thất thoát tài nguyên
Nhân viên
luôn theo sát bước chân của khách hàng
 • Quản lý tiếp thị đa kênh chỉ trên một nền tảng
  Quản lý tiếp thị đa kênh
  chỉ trên một nền tảng
  Quản lý tiếp thị chào hàng cá nhân,
  chiến dịch bằng đa kênh tiếp thị khác nhau
 • Tối ưu hoá việc khai thác cơ hội mà bạn có
  Tối ưu hoá việc khai thác cơ hội
  mà bạn có
  Quản lý, chăm sóc cơ hội tập trung,
  an toàn
 • Tự động hóa xử lý công việc
  Tự động hóa xử lý
  công việc
  Tự động hoá hoàn toàn quy trình, thủ tục bán hàng giúp tăng năng suất bán hàng