Kiến thức Quy trình luân chuyển chứng từ bán hàng hiệu quả nhất hiện...

Quy trình luân chuyển chứng từ bán hàng hiệu quả nhất hiện nay

luân chuyển chứng từ bán hàng

Nghiệp vụ bán hàng liên quan đến nhiều đối tượng, thời gian và địa điểm khác nhau, vì vậy doanh nghiệp cần có quy trình luân chuyển chứng từ bán hàng qua các bộ phận liên quan để ghi nhận và xử lý thông tin.

Chứng từ là tài liệu phản ánh sự kiện kinh tế được thiết lập theo hình thức và thủ tục luật định. Chứng từ bán hàng chính là bằng chứng cho việc mua bán, trao đổi hàng hoá; là căn cứ để hạch toán ghi sổ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Các thông tin trong chứng từ được biểu hiện bằng các thước đo: hiện vật, lao động, giá trị.

Chứng từ có thể bằng giấy tờ hoặc bằng sự ghi nhận của các phương tiện điện tử. Gồm nhiều loại, có thể có giá và chuyển nhượng được hoặc chỉ phản ánh hoạt động kinh tế của một chủ thể mà không có giá trị chuyển nhượng.

Bán hàng là nghiệp vụ trực tiếp đem lại doanh thu cho doanh nghiệp, vì vậy quản lý quy trình luân chuyển chứng từ bán hàng là vô cùng quan trọng. Các loại chứng từ kế toán của nghiệp vụ bán hàng bao gồm:
• Hoá đơn GTGT (đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)
• Hoá đơn bán hàng (đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc kinh doanh những mặt hàng không thuộc đối tương chịu thuế GTGT)
• Phiếu xuất kho hay Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
• Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý
• Báo cáo bán hàng; Bảng kê bán lẻ hàng hoá, dịch vụ; Bảng thanh toán hàng đại lý (ký gửi)
• Thẻ quầy hàng; Giấy nộp tiền; Bảng kê nhận hàng và thanh toán hàng ngày
• Các Biên bản thừa thiếu hàng, Biên bản giảm giá hàng bán, Biên bản hàng bán bị trả lại
• Phiếu thu, giấy báo Có…
• Các chứng từ khác có liên quan

Nghiệp vụ bán hàng phát sinh trong doanh nghiệp rất đa dạng, liên quan đến nhiều đối tượng, thời gian và địa điểm khác nhau. Vì vậy mỗi doanh nghiệp đều cần phải có quy trình luân chuyển chứng từ bán hàng qua các bộ phận, phòng ban liên quan để ghi nhận và xử lý thông tin.

Khi xây dựng quy trình luân chuyển chứng từ bán hàn, doanh nghiệp cần căn cứ vào đặc điểm cơ cấu tổ chức quản lý, tổ chức bộ máy kế toán, cách tổ chức quản lý lưu kho, yêu cầu quản lý đối với nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên chứng từ… để đảm bảo cho chứng từ bán hàng vận động qua các bộ phận một cách khoa học và hợp lý, tránh tình trạng trùng lặp, bỏ sót hoặc luân chuyển vòng vo gây nhầm lẫn và lãng phí nguồn lực.

Quy trình luân chuyển chứng từ trong chu trình bán hàng và thu tiền qua các bước sau:

Sơ đồ Quy trình luân chuyển chứng từ bán hàng

Bước 1. Nhận đặt hàng

Khách hàng chủ động đặt hàng hoặc nhân viên kinh doanh đàm phán chốt đơn và thiết lập đơn hàng

Bước 2. Kiểm tra tình hình công nợ khách hàng

Nhân viên bán hàng kiểm tra tín dụng khách hàng và chuyển đơn hàng cho trưởng phòng kinh doanh phê duyệt đơn hàng:
• Nếu đơn đặt hàng không được duyệt, nhân viên bán hàng thông báo cho khách hàng biết lý do hủy đơn hàng
• Nếu đơn đặt hàng được duyệt, nhân viên bán hàng tiến hành lập hóa đơn

Bước 3. Kiểm tra hàng tồn kho

Hóa đơn bán hàng được phê duyệt chuyển đến bộ phận quản lý kho để nhân viên phụ trách kiểm tra tồn kho

Bước 4. Lập lệnh bán hàng và chuẩn bị hàng giao

Hóa đơn VAT được dùng làm căn cứ lập lệnh bán hàng và thông báo xuất hàng giao cho khách hàng. Nhân viên quản lý kho chuẩn bị hàng hóa sao cho đúng chủng loại và số lượng hàng đặt.

Bước 5. Giao hàng và vận chuyển hàng

Nhân viên giao hàng giao hàng và hóa đơn bán hàng cho khách, yêu cầu khách hàng ký xác nhận nếu cần

Bước 6. Cập nhật giảm hàng tồn kho

Bước 7. Theo dõi phải thu khách hàng

Bước 8. Thu tiền

Bước 9. Hạch toán tổng hợp và lập báo cáo