Kiến thức Quản lý nhân sự Quy trình đào tạo nhân sự hiệu quả nhất hiện nay

Quy trình đào tạo nhân sự hiệu quả nhất hiện nay

2168
đào tạo và phát triển nhân viên

Đào tạo nhân sự là công việc nên được thực hiện thường xuyên để nâng cao chất lượng đội ngũ cũng như gia tăng sự gắn kết của nhân viên với doanh nghiệp. Và ở một số doanh nghiệp, đây còn là cách tốt để đào tạo đội ngũ kế cận.

Để xây dựng được chính sách đào tạo nhân sự phù hợp, doanh nghiệp cần lập kế hoạch ngay từ đầu năm theo trình tự 4 bước dưới đây.

1. Bước 1: Xác định nhu cầu đào tạo

Có xác định được chính xác nhu cầu đào tạo thì các bước sau, người lập kế hoạch và xây dựng chính sách mới thực hiện tốt được.

Xác định nhu cầu đào tạo bao gồm các hoạt động thu thập thông tin để làm rõ nhu cầu cải thiện khả năng thực hiện công việc và xác định rằng liệu đào tạo có thực sự là giải pháp thiết thực không?

Khi đánh giá nhu cầu đào tạo có 3 cách tiếp cận thường được sử dụng hiện nay là:

  • Phân tích ở mức độ tổ chức: tức là chiến lược của công ty, sự ủng hộ của nhà lãnh đạo, quản lý và đồng sự, các nguồn lực cho đào tạo… Ở cách này, công tác đào tạo được gắn liền với chiến lược kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả cho nó. Nhưng bắt buộc phải có sự quyết tâm và ủng hộ của ban lãnh đạo tối cao.
  • Phân tích ở mức độ thực hiện: cách này sẽ cho biết loại công việc nào cần được đào tạo với yêu cầu kiến thức, kỹ năng, thái độ ở mức độ nào. Phân tích ở mức độ thực hiện công việc, nhiệm vụ còn giúp ta đơn giản hóa quá trình đào tạo, bởi nhiều khi có nhiều công việc có chung những yêu cầu năng lực thực hiện công việc giống nhau.
  • Phân tích ở mức độ cá nhân: tức là đánh giá kết quả công việc của cá nhân, kiến thức, năng lực và thái độ cá nhân đó bằng nhiều phương pháp: phỏng vấn, điều tra, phân tích báo cáo…

đào tạo và phát triển nhân viên

2. Bước 2: Lập kế hoạch đào tạo

Trong bước lập kế hoạch đào tạo, bộ phận nhân sự cần quan tâm tới những nội dung sau:
• Quan điểm của lãnh đạo về đào tạo.
• Xác định nhu cầu, đối tượng đào tạo.
• Tên của chương trình đào tạo.
• Các mục tiêu của chương trình đào tạo
Cách thức đo lường kết quả sau khi chương trình đào tạo kết thúc
• Nội dung cụ thể của chương trình đào tạo.
• Thứ tự giảng dạy và tài liệu hướng dẫn.
• Hình thức, phương pháp đào tạo.
• Ai thực hiện đào tạo, thời gian, chi phí.
• Chính sách môi trường sau đào tạo.

Cũng tại bước này, người lập kế hoạch cần lưu ý tới đặc điểm của học viên tham gia khóa đào tạo để lên nội dung phù hợp, phương pháp đào tạo tương ứng…

Có một số hình thức, phương pháp mà doanh nghiệp có thể sử dụng linh hoạt trong quá trình đào tạo của mình là:

  • Đào tạo tiếp nhận thông tin: bao gồm bài giảng, phi, video, buổi thuyết trình,…
  • Đào tạo kỹ năng: bao gồm hướng dẫn công việc và huấn luyện
  • Đào tạo thay đổi kỹ năng và thái độ giao tiếp: bao gồm hội nghị, thảo luận, đóng vai, xây dựng hành vi và huấn luyện nhạy cảm.

3. Bước 3: Thực hiện Đào tạo

Tùy thuộc vào mục tiêu chương trình đào tạo là gì sẽ có các hình thức và phương pháp đào tạo thích hợp. Dựa vào đó, chọn giảng viên, người huấn luyện tương ứng và thực hiện đào tạo.

chính sách đào tạo nhân sự

4. Bước 4: Đánh giá chương trình đào tạo

Bất cứ loại hình đào tạo nào cũng cần thực hiện đánh giá kết quả để rút kinh nghiệm và làm tiền đề cho các chính sách đào tạo khác trong tương lai.

Kết quả quan trọng nhất và có thể nhìn ra ngay được để đánh giá chất lượng khóa đào tạo là hiệu quả làm việc của nhân viên có thay đổi theo hướng mong muốn hay không?

Do đó cần so sánh hiệu quả làm việc của nhân viên trước và sau khi được đào tạo để xác định liệu chương trình đào tạo có đáp ứng được các mục tiêu đào tạo hay không.

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp đã sử dụng phần mềm quản lý nhân sự AMIS.VN để lập kế hoạch đào tạo, theo dõi việc tổ chức thực hiện, khảo sát đánh giá chất lượng sau đào tạo. Ngoài ra, phần mềm còn cung cấp nhiều báo cáo phân tích, thống kê, đánh giá chất lượng và hiệu quả của hoạt động đào tạo giúp lãnh đạo có những quyết định chính sách phù hợp để ngày càng nâng cao năng lực đội ngũ.

>> Xem thêm: Công cụ hỗ trợ lập chính sách và quản lý đào tạo