Quản lý nhân sự C&B Phần mềm quản lý tiền lương MISA AMIS Nhân sự

Phần mềm quản lý tiền lương MISA AMIS Nhân sự

3796

Phần mềm quản lý nhân sự MISA AMIS Nhân sự giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình quản lý tiền lương, giảm thiểu được thời gian tính thuế, bảo hiểm cho cán bộ nhân sự hàng tháng.

Trên phần mềm, AMIS Nhân sự cung cấp các tính năng trong nghiệp vụ tính lương, bao gồm:

 • Khoản lương: Thiết lập các khoản thu nhập, khấu trừ như: lương, thưởng, các khoản bảo hiểm khấu trừ, thuế TNCN,… phục vụ cho công tác tính lương hàng tháng cho nhân viên
 • Thiết lập công thức: Cho phép nhân sự thiết lập công thức để tính ra số tiền khi khai báo thông tin lương, thông tin thu nhập, khấu trừ, các khoản phụ cấp

thiết lập công thức

 • Thiết lập phụ cấp, trợ cấp: Cho phép muốn thiết lập/thay đổi các khoản phụ cấp, trợ cấp cho cùng lúc nhiều Vị trí công việc.
 • Thiết lập số kỳ lương trong tháng: Trường hợp đơn vị thực hiện trả lương nhiều lần trong tháng thì phải thiết lập số kỳ lương trong tháng.
 • Lập bảng và tính lương cho nhân viên: Khi đến kỳ tính lương, nhân sự thực hiện tính lương cho nhân viên trong đơn vị.

lập bảng tính lương

 • Xây dựng quy định về tiền lương: Cho phép xây dựng quy định về tiền lương của nhà nước, đặc điểm hoạt động tại đơn vị và của từng bộ phận, phòng ban trong đơn vị.
 • Bảng tổng hợp công nợ: Cho phép nhân sự theo dõi tổng hợp số tiền lương còn nợ nhân viên.
 • Lập bảng tạm ghi nợ, bảng tổng hợp ghi nợ nhân viên: Cho phép nhân sự ghi nhận các khoản lương tính cho nhân viên nhưng chưa thực hiện trả cho nhân viên, phục vụ cho công tác tính lương.
 • Lập bảng thu nhập và khấu trừ khác
 • Lập bảng tổng hợp lương, thuế, bảo hiểm

tự động hóa quy trình quản lý tiền lương

 • Gửi xác nhận công tính lương và theo dõi việc trả lương cho nhân viên

theo dõi tiền lương chi trả cho nhân viên

 • Báo cáo tiền lương: Theo định kỳ nhân sự lập các báo cáo để phục vụ mục đích chi trả lương và phục vụ mục đích quản lý chung của lãnh đạo công ty

Cho phép tạo nhiều kỳ lương trong một tháng

 • Cho phép tạo nhiều kỳ lương trong một tháng, đáp ứng cho tất cả các đơn vị lựa chọn tính và trả lương cho nhân viên một lần hoặc nhiều lần trong tháng

Gửi phiếu lương cho nhân viên trong một thao tác

 • Cán bộ nhân sự có thể gửi trực tiếp phiếu lương cho từng nhân viên đồng thời chỉ qua một thao tác duy nhất. Thông qua ứng dụng MISA AMIS trên điện thoại di động, cán bộ nhân viên có thể xác nhận hoặc phản hồi trực tiếp về thông tin lương trong kỳ của mình để bộ phận nhân sự kịp thời ghi nhận và khắc phục.
 • Cho phép bổ sung thông tin về các khoản thu nhập, khấu trừ, cũng như đối tượng phụ thuộc của từng nhân viên để phục vụ cho việc theo dõi lương trong kỳ.

Xem phiếu lương trên điện thoại

Khi nhân sự cập nhật phiếu lương, nhân viên trong công ty có thể check phiếu lương của cá nhân ngay trên điện thoại và phản hồi với cán bộ nhân sự nếu có sai sót, thắc mắc trong kỳ tính lương.

Trải nghiệm miễn phí đầy đủ tính năng, nghiệp vụ trên phần mềm quản lý nhân sự AMIS Nhân sự bằng cách tạo tài khoản của riêng doanh nghiệp:

Trải nghiệm miễn phí AMIS Công việc