Kiến thức Nhà quản trị – vai trò quan trọng trong quản trị doanh...

Nhà quản trị – vai trò quan trọng trong quản trị doanh nghiệp

Nhà quản trị giữ vai trò quan trọng trong việc điều hành và quản trị doanh nghiệp. Quản trị thành công hay thất bại đều phụ thuộc phần lớn vào vai trò của người quản trị trong doanh nghiệp.

1. Khái niệm quản trị doanh nghiệp và lợi ích đem lại cho doanh nghiệp

Quản trị là quá trình chủ thể quản lý tác động lên các đối tượng quản lý để thực hiện và phối hợp các hoạt động cá nhân, tập thể, các bộ phận chức năng,…. nhằm thực hiện hóa các mục tiêu của tập thể, của doanh nghiệp.

quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp là những cơ chế, quy định mà thông qua đó công ty được điều hành và kiểm soát. Cơ cấu quản trị doanh nghiệp xác định quyền hạn và trách nhiệm giữa những thành viên khác nhau trong công ty.

Quản trị doanh nghiệp giúp cân bằng lợi ích cho nhiều bên liên quan của công ty. Có thể dựa vào quản trị doanh nghiệp để đạt được mục tiêu của công ty thông qua các hoạt động như quản lý tài chính, quản lý nhân sự hay kiểm soát nội bộ và đo lường hiệu suất hoạt động kinh doanh của công ty.

Quản trị doanh nghiệp tốt là nền tảng cho sự phát triển lâu dài của các doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới đã đạt được thành công nhanh chóng nhờ một hệ thống quản trị tốt. Bên cạnh đó, quản trị lỏng lẻo, kém, thiếu minh bạch là một trong những nguyên nhân dẫn tới phá sản ở nhiều doanh nghiệp.

Quản trị doanh nghiệp là một công việc phức tạp đòi hỏi các CEO luôn phải được cung cấp báo cáo, số liệu phân tích đúng nhất theo thời gian thực. Mà điều này, nếu làm thủ công thì tốn rất nhiều thời gian mà không đem lại hiệu quả mong muốn.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp ra đời để cung cấp bức tranh toàn cảnh về tình hình hoạt động, kinh doanh, nhân sự, tuyển dụng của doanh nghiệp. CEO chỉ cần sử dụng duy nhất một phần mềm để quản lý doanh nghiệp. Tìm hiểu thông tin về phần mềm quản trị doanh nghiệp tốt nhất hiện nay tại đây.

2. Vai trò của nhà quản trị trong quản trị doanh nghiệp

Vai trò đại diện

Với quyền hạn của mình, nhà quản trị là người đại diện cho tổ chức và thực hiện nhiều chức năng để phát huy vai trò đại diện của mình. Vai trò này bao gồm cả tính hành chính cũng như mang tính khuyến khích, cổ vũ lòng người, nhưng nhìn chung đều liên quan đến mối quan hệ giữa người với người.

vai trò đại diện của nhà quản trị

Trong một vài trường hợp, sự có mặt và tham gia của nhà quản trị là nguyên tắc bắt buộc để ký kết những văn bản quan trọng, đồng thời, nhà quản trị cũng chính là người chủ trì các cuộc họp, những sự kiện quan trọng trong doanh nghiệp để phát huy vai trò người đại diện của mình.

Vai trò lãnh đạo

Nhà quản trị giữ vai trò là người lãnh đạo, là đầu tàu dẫn dắt nhân viên thực hiện các công việc, nhiệm vụ của doanh nghiệp. Phạm vi lãnh đạo của nhà quản trị rất rộng, bao gồm từ việc tuyển dụng, đào tạo, đãi ngộ, đánh giá, khen thưởng và cả việc cho dừng hợp đồng lao động.

vai trò lãnh đạo của nhà quản trị

Nhà quản trị không nhất thiết phải trực tiếp tham gia vào những công việc cụ thể, nhưng phải là người biết nhìn người và giao việc cho đúng, phân công công việc và giám sát, theo dõi tiến độ, kết quả công việc để có chính sách điều chỉnh quản trị phù hợp. Bên cạnh đó, nhà quản trị còn là người động viên, khuyến khích nhân viên của mình để tiếp thêm động lực, ghi nhận sự cố gắng của nhân viên để họ tiếp tục cống hiến nhiều hơn cho doanh nghiệp.

Vai trò người kết nối

Không chỉ giữ vai trò lãnh đạo và là cầu nối giữa các nhân viên, bộ phận trong công ty, nhà quản trị còn là người thiết lập và duy trì mối quan hệ với các cá nhân, tập thể, cơ quan bên ngoài doanh nghiệp.

vai trò kết nối của nhà quản trị

Vai trò kết nối, liên lạc cũng là một trong những vai trò quan trọng, then chốt của người đứng đầu. Kết nối và liên lạc với các cơ quan, tổ chức bên ngoài, duy trì những mối quan hệ hợp tác sẽ đem lại lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp.

Vai trò quyết định

Mọi quyết định quan trọng của doanh nghiệp đều phải được nhà quản trị thông qua và phê duyệt. Việc quyết định những vấn đề quan trọng của doanh nghiệp sẽ tạo nên sự điều hành đồng nhất, liên tục đối với việc sử dụng và phân bổ nguồn lực.

Việc giữ vai trò quyết định trong tất cả các vấn đề quan trọng sẽ đảm bảo cho các quyết định đó không bị mâu thuẫn, trái ngược mà bổ sung, phối hợp cho nhau, đảm bảo phát huy hiệu quả và tính đúng đắn của các quyết định.Nếu vai trò này bị phân tán thì có thể dẫn đến những quyết định quản trị không ăn khớp và sự không thống nhất trong chiến lược.

3. Chức năng của nhà quản trị trong quản trị doanh nghiệp

Chức năng lập kế hoạch: Chức năng này bao gồm việc xác định mục tiêu, sứ mệnh mà doanh nghiệp hướng tới và phương hướng phát triển để doanh nghiệp có thể đạt được mục tiêu đó. Để đạt được mục tiêu, nhà quản trị cần vạch rõ chương trình hành động, các biện pháp để giám sát, kiểm tra hiệu quả hành động cũng như không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy.

Chức năng tổ chức: nhà quản trị phải là người đảm nhiệm việc xác lập và hình thành sơ đồ tổ chức doanh nghiệp, xác định và mô tả nhiệm vụ của từng bộ phận, xây dựng các tiêu chuẩn, quy định tuyển dụng, quy định nhân viên,….

chức năng điều khiển

Chức năng điều khiển: giao việc và ủy quyền cho cấp dưới thực hiện công việc, đào tạo, giám sát và chỉ huy nhân viên để tạo ra năng suất cho doanh nghiệp, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của nhân viên.

Chức năng kiểm soát: quản lý và kiểm soát mọi vấn đề trong doanh nghiệp, nắm bắt thông tin trong các bộ phận và kịp thời đưa ra những quyết định xử lý phù hợp.

Nhà quản trị giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành, vận động và phát triển của doanh nghiệp. Để quản trị doanh nghiệp hiệu quả, nhà quản trị cần nhận thức và xác định một cách đúng đắn vị trí, vai trò, chức năng của mình để có những chính sách phù hợp đưa doanh nghiệp ngày một phát triển.

Tìm hiểu thêm:

>> Phần mềm CRM là gì? Top 11 Phần mềm quản lý khách hàng tốt nhất VN
>> CRM là gì? – Vai trò, lợi ích của CRM trong Marketing của Doanh Nghiệp
>> Hệ thống CRM là gì: Vai trò, chức năng và cách xây dựng hiệu quả