Kiến thức 10 Nguyên tắc của nghệ thuật quản lý rủi ro trong doanh...

10 Nguyên tắc của nghệ thuật quản lý rủi ro trong doanh nghiệp đa chi nhánh, quy mô lớn – Phần 2

720

6. Rủi ro phải được nhận thức cho toàn hệ thống

Dữ liệu về những rủi ro tiềm ẩn không chỉ nên gói gọn trong Ban giám đốc mà cần có sự thông tin đến các bộ phận trong công ty. Thông tin lưu thông trong nội bộ công ty để mỗi cá nhân có sự nhận thức và hiểu rõ những rủi ro tiềm tàng trong hoạt động của cả công ty cũng như bộ phận mình phụ trách. Các Giám đốc tài chính cần có sự thông tin cũng như cập nhật liên tục đến các trưởng bộ phận, đồng thời ghi nhận các trường hợp thực tế từ các nhân viên.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS.VN trong ví dụ ở phần 1 “xây dựng” nên một giám đốc tài chính số, báo cáo chính xác tình hình tài chính của toàn bộ các chi nhánh trong công ty. Rất nhiều doanh nghiệp đã tìm đến công cụ này để hỗ trợ công việc quản trị của mình.

nghe-thuat-quan-ly-rui-ro

7. Không phải là báo cáo bàn luận về những rủi ro

Quản lý rủi ro chính xác là những dự đoán về một tương lai không chắc chắn. Và thực tế đã chứng mình rằng không một nhà kinh doanh hay quản lý nào muốn những số liệu trong kế hoạch rủi ro chính xác hoàn toàn.

Quản lý rủi ro là nhận thức về mức độ những tác động ngoài mong muốn ảnh hưởng đến sự phát triển của công việc kinh doanh. Từ đó có sự chuẩn bị cho những tổn thất ở mức thấp nhất hoặc là chuyển hóa những rủi ro thành cơ hội phát triển mới.

8. Rủi ro không có câu trả lời chính xác

Các rủi ro không bao giờ là bất động, nó thay đổi dựa trên nhiều yếu tố xuất phát từ bên trong doanh nghiệp hoặc tác động từ tình hình chung của thị trường kinh tế. Các giả định về những rủi ro thường thay đổi nhanh chóng. Cũng không thể loại trừ sự thay đổi xu hướng từ thị trường kinh tế đều có thể tạo nên những rủi ro mới. Các rủi ro cần phải được rà soát liên tục cũng như cập nhật kịch bản về những tình huống có thể xảy đến trong tương lai.

9. Chuẩn bị cho những rủi ro không tưởng

Các sự kiện “black-swan” đều có thể xảy ra mà không một báo trước, hoàn toàn bất ngờ và hoàn toàn mới lạ, thị trường tài chính hay kinh tế phải tập quen dần với điều này. Một trường hợp đến từ Nhật Bản năm 2011 khi trận động đất và sóng thần Tohoku ấp đến kéo theo hàng loạt những thiệt hại cho ngành điện hạt nhân.

Theo nghiên cứu từ BCG cũng đã cho thấy rằng những công ty có khả năng thích ứng cao với những rủi ro bất ngờ có khả năng phát triển hơn các công ty không có khả năng này đặc biệt là trong các giai đoạn khủng hoảng kinh tế.

Bí quyết quản trị chiến lược

10. Thành công trong rủi ro

Hướng giải quyết của các nhà kinh doanh với những rủi ro thường là né tránh hoặc do lo sợ những tổn thất về doanh thu hoặc mất đi các lợi ích. Thay vì vậy các công ty có thể nắm bắt những cơ hội có trong rủi ro để đảo ngược tình thế hoặc tạo ra những đột phá khác biệt. Các nhà quản lý có thể biến những kịch bản trong trường hợp xấu thành trở thành một kịch bản hoàn hảo cho tình trạng khủng khoảng đang diễn ra.

Thực tế cho thấy, nếu chỉ nhìn vào điểm hạn chế từ rủi ro thì chắc chắn không chủ doanh nghiệp nào có thể vượt qua được hậu quả nếu rủi ro thực sự đến. Do vậy cần phân tích kỹ lưỡng để nắm bắt được những tình thế ấn, bất ngờ có thể làm đảo ngược tình hình từ rủi ro mang lại.